Opći uvjeti

[SI] | [EN] | [DE] | [IT] | [HR]

Opći uvjeti

Kompletan sadržaj na stranici i pod-stranicama web mjesta lip-satler.si je zaštićen autorskim pravima. Web mjesto (uključujući i sve njegove pod-stranice) je samo za vlastite potrebe i opće informacije. U slučaju korištenja web mjesta (pregledavanje, pribavljanje podataka, uporaba aplikacije i sl.), smatra se da se slažete s općim uvjetima navedenim na ovoj stranici. U slučaju da se ne slažete s općim uvjetima, vrijedi da ne smijete upotrebljavati web mjesto (pregledavanje, pribavljanje podataka, kupnja i sl.). Zadržavamo pravo na izmjenu općih uvjeta u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Sve izmjene stupaju na snagu odmah nakon izmjene. Zaštita podataka, kao što je navedeno na ovom web mjestu, je sastavni dio općih uvjeta.

Autorska prava

Dizajn web mjesta i kompletan njegov sadržaj, osim ako nije drugačije navedeno, zaštićeni su autorskim pravima te pravima industrijskog i intelektualnog vlasništva. Programski kod, informacije, tekst, slike ili drugi grafički elementi koji se mogu naći na ovoj web stranici, mogu se koristiti isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu, pod kojima podrazumijevamo razgledavanje, te ih ne smijete, u cijelosti ili djelomično, koristiti, reproducirati, mijenjati, prenositi, odobriti ili objaviti, u cijelosti ili djelomično, distribuirati, licencirati ili izdati u obliku publikacija za bilo koju svrhu, bez prethodnog pismenog dopuštenja upravitelja i/ili vlasnika web mjesta.

Definicije pojmova

Upravitelj web mjesta je poduzeće ili pojedinac, koji je ujedno i vlasnik web mjesta i samostalno ili u suradnji s vanjskim izvođačima brine o pravilnom funkcioniranju web mjesta.

Administrator ili održavatelj web mjesta je poduzeće ili pojedinac koji je od strane upravitelja web mjesta ovlašten za održavanje, izmjene i dopune na web mjestu te koji ih provodi prema uputama upravitelja.

Osobni podaci predstavljaju bilo koju informaciju u vezi s određenim ili odredivim pojedincem (u daljnjem tekstu: pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci). Odredivi pojedinac je onaj kojeg se može neposredno ili posredno odrediti, posebice navođenjem identifikatora, kao što su ime, adresa, informacije o lokaciji ili drugo.

Obrada podataka je svaka radnja ili skup radnji koje se izvode u vezi s osobnim podacima ili nizom osobnih podataka, automatski ili na drugi način, kao što su prikupljanje, bilježenje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, opoziv, uvid, korištenje, otkrivanje s posredovanjem, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, prilagođavanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhu i način obrade.

Procesor osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i prema uputama voditelja.

Korisnik osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojemu su otkriveni osobni podaci, bez obzira na to je li treća osoba ili nije.

Opće odredbe

Upravitelj web mjesta će pokušati osigurati ažurnost i točnost podataka na web mjestu, ali ne preuzima nikakvo jamstvo za njihovu točnost i/ili ažurnost. Upravitelj web mjesta također može pružiti fotografije proizvoda i usluga koje se smatraju ilustrativne prirode i ne moraju nužno osigurati svojstva proizvoda i/ili usluga. Objavljeni sadržaj nema karakter službenog dokumenta, osim ako to nije posebno navedeno. Upravitelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave iz tehničkih, pravnih, poslovnih ili drugih razloga izmijeni sadržaj web mjesta. Sve sadržaje upravitelj može mijenjati bez obveze da obavijesti korisnika i ne odgovara za posljedice uzrokovane izmjenama.

Upravitelj web mjesta brine o tome da su sve usluge dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, no ne jamči da će elektroničke usluge raditi bez prekida, bez problema, mana ili pogrešaka, a također ne jamči za uspješnost uporabe tih usluga. Isključena je bilo kakva kaznena ili građanska odgovornosti za bilo kakav gubitak ili ograničenu dostupnost informacija ili bilo koju drugu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu koje bi proizlazila iz uporabe ili eventualne nemogućnosti korištenja web mjesta, uključujući i bez ograničenja s obzirom na gubitak prihoda ili očekivane dobiti, gubitak dobrog imena, poslova ili informacija, tehničke pogreške, pogreške u cijenama, rokove isporuke, opise proizvoda, opise usluga ili neispravan rad web mjesta.

U opsegu dozvoljenom zakonom također je isključena svaka odgovornost vlasnika, upravitelja ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe koja je sudjelovala u nastanku i izradi web mjesta lip-satler.si i bilo koje druge fizičke ili pravne osobe koja je na bilo koji način povezana s web mjestom lip-satler.si.

Kolačići

Web stranica sadrži tzv. kolačiće (Cookies) kako bi se postigla svrha nesmetanog rada stranice. Voditelj ne prikuplja nikakve osobne podatke o posjetiteljima web stranice, osim podataka navedenih u općim uvjetima.

Kolačić, također poznat kao HTTP kolačić, dio je informacija koje web stranice pohranjuju na web pregledniku korisnika tijekom pregledavanja. Kada korisnik sljedeći put posjeti stranicu, web preglednik posreduje taj podatak natrag web stranici koja je spremila taj podatak. Kolačiće koristi većina suvremenih web stranica.

Sami kolačići nisu štetni jer se upotrebljavaju u razne svrhe, a bez njih bi upotreba web stranica bila značajno ograničena. Koriste se za prijavu na različite web stranice s korisničkim imenom i lozinkom, pohranu košarice u online trgovinama, upravljanje statistikom posjećivanja web stranica itd.

Kolačići također imaju vijek trajanja koji varira prema zadacima kolačića. Kolačić se može spremiti na nekoliko minuta, sati ili čak i na neograničeno vrijeme.

Vi odlučujete hoćete li dopustiti pohranu kolačića na vašem uređaju. Na vašem web pregledniku možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića.

Za informacije o postavkama kolačića odaberite web preglednik kojeg koristite.

Kolačići koje koristimo na našoj web stranici ne prikupljaju vaše osobne podatke koji vas mogu osobno identificirati te ne mogu oštetiti vaše računalo, tablet ili mobilni telefon. Kolačići omogućuju funkcioniranje našeg web mjesta i pomažu nam da razumijemo koje su informacije najkorisnije za posjetitelje.

Ako isključite kolačiće, neke od opcija web stranice mogu biti onemogućene. Korištenjem web stranice prihvaćate i uporabu kolačića, osim ako ih onemogućite.

Zaštita osobnih podataka

Voditelj web mjesta lip-satler.si u svom poslovanju zagovara ispravnu i sigurnu upotrebu osobnih podataka. Osobni podaci dani od strane korisnika putem obrazaca na web mjestu lip-satler.si ili na neki drugi način (putem telefona, e-maila itd.) su strogo povjerljivi i moraju se tretirati kao povjerljive informacije, a stoga bez pravne osnove neće biti posredovani neovlaštenim trećim osobama.

Osobni podaci koji se obrađuju mogu se vidjeti iz obrazaca na stranici te se prilagođavaju prema potrebi i svrsi. Osobni podaci se ne tretiraju kao osjetljive informacije.

Pristanak na obradu i zaštitu osobnih podataka

Korisnik web mjesta lip-satler.si se izričito slaže da se u svrhu korištenja web mjesta i pružanja elektroničkih usluga, s time povezanog sustava za upravljanje i obavještavanja korisnika prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika. Prikupljaju se samo podaci potrebni za pravilno pružanje usluga i komunikaciju između upravitelja i/ili vlasnika i korisnika web mjesta. U skladu s općim uvjetima koji su objavljeni na ovom web mjestu, zadržavamo pravo tako dobivene podatke i sve ostale podatke koristiti kontinuirano i bez ograničenja za potrebe upravitelja, vlasnika ili ponuđača, kao što je navedeno u općim uvjetima, dok se god korisnik web mjesta tome izričito ne protivi.

Osobni podaci dobiveni na web stranici su dobiveni na način koji je u skladu s Uredbom Europskog parlamenta GDPR, pri čemu se smatra da se potvrđivanjem općih uvjeta korisnik slaže i daje izričitu dozvolu za korištenje posredovanih osobnih podataka u svrhu daljnje komunikacije između upravitelja i korisnika. Vrijedi da je korisnik upoznat sa svrhom obrade osobnih podataka, dostupnosti osobnih podataka i mogućnosti brisanja.

Konkretno, korisnik se slaže s obradom osobnih podataka za potrebe provedbe ugovora i mjera prije sklapanja ugovora, bez ograničenja.

U sigurnosne svrhe također su odabrane IP adrese korisnika koji pristupaju i koriste web mjesto lip-satler.si.

Interni akt o zaštiti podataka, ako postoji, sastavni je dio općih uvjeta te je dostupan u mjestu sjedišta voditelja.

Osobni pristanak korisnika

Voditelj pruža mogućnost osobnog pristanka korisnika, gdje je to potrebno, bez prethodno ispunjenog potvrdnog prozorčića (u slučaju izravnog kontakta putem e-maila, telefona, na temelju web mjesta). Osobni pristanak korisnika je njegova dobrovoljna izjava volje da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u određenu svrhu i dan je na temelju informacija koje mu osigurava voditelj prema ovim općim uvjetima.

Analiza i statistika

Osobni podaci dobiveni na temelju posjeta web mjesta se ne pohranjuju niti se pohranjuju u anonimnom obliku i kao takvi se ne mogu povezati s korisnicima. Alat koji raspolaže tim podacima je Google Analytics, a u skladu s tim vrijedi da je poduzeće Google LLC u zakonski dozvoljenom opsegu procesor podataka. U slučaju da se posjetitelj ne slaže s tim, u skladu s općim uvjetima zabranjeno mu je korištenje web mjesta lip-satler.si. Tako dobiveni podaci nisu osjetljivi, a prilikom posjeta web stranici posjetitelj je na to upozoren.

Pohrana osobnih podataka

Podaci prikupljeni od strane upravitelja web mjesta pohranjuju se za potrebe upravitelja web mjesta u skladu s općim uvjetima. Osobni podaci pohranjuju se na web mjestu (kao upit) i u slučaju daljnje komunikacije s korisnikom u drugim bazama podataka poduzeća (CRM, softver za robno-materijalno poslovanje, Excel).

Korisnik može zatražiti uvid u svoje osobne podatke ili informacije o obradi njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pisanim zahtjevom koji se šalje na e-mail upravitelja web mjesta lip-satler.si.

Komunikacija na daljinu

Voditelj web mjesta lip-satler.si će kontaktirati korisnika sredstvima komunikacije na daljinu (elektroničke vijesti, akcije, popusti itd.), samo ako se on tome izričito ne protivi. Pritom će elektroničke komercijalne poruke biti jasno identificirane kao takve, pošiljatelj će biti jasno vidljiv, uvjeti za prihvaćanje posebnih ponuda će biti jasno označeni, a jasno će biti predstavljen i način odjave od primanja reklamnih poruka.

Izvanredno otkrivanje osobnih podataka

Podaci prikupljeni i obrađeni od strane upravitelja web mjesta lip-satler.si bit će otkriveni samo ako tako određuje važeće zakonodavstvo ili u slučaju da je takvo postupanje neophodno za postupke pred sudovima ili drugim javnim tijelima.

Dostupnost osobnih podataka

Osobni podaci pohranjeni su na web mjestu lip-satler.si, a u slučaju podnošenja upita dostupni su upravitelju i administratoru web mjesta. Upravitelj i voditelj zbirke osobnih podatka smatraju se administratorima i procesorima web mjesta. Procesor osobnih podataka ne smije i ne može koristiti osobne podatke za vlastitu upotrebu, a može ih koristiti samo za potrebe voditelja zbirke osobnih podataka, sukladno uputama voditelja.

Pristup osobnim podacima omogućen je i pružateljima usluga hostinga koji, prema međusobnom ugovoru, ne mogu pristupiti osobnim podacima bez dopuštenja voditelja.

Što se tiče zaposlenika i ovlaštenih osoba upravitelja i procesora, smatra se da oni imaju pristup u zakonom dopuštenom opsegu. Sve te osobe obvezuju se na pozornost prilikom zaštite osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci su zaštićeni i osiguravamo onemogućavanje pristupa neovlaštenim osobama. U slučaju kršenja ovog članka obvezujemo se obavijestiti korisnika o neovlaštenom pristupu njegovim osobnim podacima.

Odgovorna osoba za zaštitu podataka

Odgovorna osoba je određena internim aktom o zaštiti podataka, a otkrit će se na zahtjev korisnika. Zbog zaštite podataka nije javno objavljena na Internetu.

Prava pojedinaca

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci, ima pravo uvida u osobne podatke koji se obrađuju. Također ima pravo zahtijevati ispravak ili dopunu njegovih osobnih podataka, kao i brisanje njegovih osobnih podataka, bez objašnjenja i bez razloga, što može učiniti putem e-maila upućenog na e-mail adresu: info@lip-satler.si.

Završne odredbe

Web mjesto i sve pod-stranice su u vlasništvu i pod upravljanjem poduzeća SATLER OKNA IN VRATA, d.o.o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane, ID: SI40068382, koji je ujedno i voditelj zbirke osobnih podataka. Administrator web mjesta je poduzeće Premium Marketing d.o.o., Zgornje Škofije 126D, 6281 Škofije, ID: SI 99245795, koje je ujedno i procesor osobnih podataka. Administrator web mjesta je poduzeće KIVI COM d.o.o., Kidričeva ulica 3A, 2380 Slovenj Gradec, ID: SI 86143735, koje je ujedno i procesor osobnih podataka.

Korisnici osobnih podataka su u skladu s općim uvjetima također i poduzeće SoftNET informacijske infrastrukture d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin, ID: SI 60527935, kao pružatelj hostinga, te poduzeće Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, kao pružatelj analitičkog alata i ujedno procesor osobnih podataka u anonimnom obliku.

Opći uvjeti i odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja na web mjestu.